Gemeente Nunspeet

VTH-applicatie die aansluit op het DSO

De Omgevingswet stelt nieuwe eisen aan VTH-applicaties. En misschien wel dé belangrijkste eis: de applicatie moeten kunnen aansluiten op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Maar wat doe je als je huidige VTH-applicatie dat niet kan? Zoals zo veel bevoegde gezagen kreeg ook de gemeente Nunspeet hier mee te maken. Jacob van den Berg (projectleider) en Rob Huizenga (applicatiebeheerder) vertellen hoe ze te werk zijn gegaan.

Onzekerheid bij de voorbereidingen

“We waren volop bezig met onze voorbereidingen op de Omgevingswet. Daarnaast liepen nog andere grote projecten. We hadden voor onze VTH-applicatie gekozen voor een tijdelijke overbruggende oplossing. Met een tijdrovende Europese aanbestedingsprocedure was het de vraag of  het wel zou lukken om op tijd klaar te zijn. We hoorden dat onze leverancier andere plannen had met de applicatie. Dat gaf veel onzekerheid. We wilden zelf de touwtjes in handen hebben. Uiteindelijk gaat het er natuurlijk om dat we vergunningen kunnen blijven verlenen aan onze inwoners en bedrijven. Dat hoort bij onze dienstverlening als gemeente. We besloten het heft in eigen hand te nemen. Op zoek naar een nieuwe VTH-applicatie dus”, aldus Rob Huizenga.

Onderhandse gunning

Projectleider Jacob vertelt over het proces van de enkelvoudig onderhandse gunning: “Door tijdsnood moesten wij snel een besluit nemen, maar dit mocht niet ten koste gaan van de kwaliteit. Allereerst besloten we om het DSO en de VTH-applicatie als twee fases in het project te zien. We zouden eerst kiezen voor een kwalitatief goede applicatie en direct na implementatie het aansluiten op het DSO. Wij vonden het belangrijk dat de gebruikers ruim de tijd hadden om het nieuwe pakket eigen te maken, voordat ze met de nieuwe wetgeving te maken krijgen. Gelukkig hadden we eerder in het jaar al een goede marktconsultatie uitgevoerd. Daardoor wisten we goed wat we wilden. We waren tijdens de marktconsultatie gecharmeerd van de VTH-applicatie en de werkwijze van Stadsbeheer. Destijds kozen we voor dezelfde applicatie als omliggende gemeenten, zodat we eventueel applicatiebeheer gezamenlijk konden doen. Nu deze strategie van onze huidige leverancier niet aan onze eisen bleek te voldoen, kozen we voor een offertetraject met Stadsbeheer.”

“We kijken er echt naar uit om straks met LEEF te gaan werken”

Waarom Stadsbeheer

“Na de marktconsultatie waren alle collega’s het unaniem eens. De demo van Bart en Bob van LEEF gaf ons een goed beeld van zowel de applicatie als de organisatie. De inhoud, de techniek en de processen voldeden aan onze eisen. Bovendien sluit LEEF optimaal aan bij onze organisatie. Zowel op het gebied van de Omgevingswet als op het gebied van bijzondere wetten. Het is een applicatie waarmee we zaakgericht werken, een applicatie waarbij Vergunning, Toezicht en Handhaving samenwerken. Ondanks de vele functionaliteiten blijft LEEF overzichtelijk en gebruiksvriendelijk,” volgens Jacob. Rob voegt daaraan toe: “Een andere reden om te kiezen voor Stadsbeheer is hun praktische instelling. We willen geen nummertje zijn bij een leverancier. Bij Stadsbeheer merk je als klant dat er korte lijnen zijn, je komt makkelijk in contact. Als gemeente vinden we dat belangrijk in onze eigen dienstverlening. En dat zoeken we ook in een leverancier.”

Adviezen bij de implementatie

Jacob vertelt dat de gemeente Nunspeet op dit moment in de implementatie zit: “Heel fijn om te zien dat Stadsbeheer met ons meedenkt. Onder andere op het gebied van de APV kregen we een goede uitleg en suggesties voor inrichtingsmogelijkheden. De adviseurs van Stadsbeheer legden vanuit hun ervaring en deskundigheid verschillende opties bij ons neer.” Rob vult aan: “Maar uiteindelijk blijft de keuze ook aan ons: hoe zien wij het werkproces en de inrichting van de applicatie voor ons? Daar gaat het om.”

Onze klanten over LEEF

Nieuwe applicatie bij een nieuwe taak

Inspectie Leefomgeving & Transport

“In het begin hadden we nog helemaal geen systeem voor de vergunningverlening. Een aantal van mijn collega’s hadden veel kennis in huis. En handmatig kwamen we een heel eind. Maar dat is natuurlijk enorm foutgevoelig. We moesten er niet aan denken dat we door procedurefouten in de problemen zouden komen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

LEEF als nieuwere versie

Gemeente Hardenberg

“LEEF is snel te leren voor zowel junior als meer senior gebruikers. Ook is het makkelijk in gebruik: minder schermen geeft een rustiger beeld en verkeerd klikken zorgt niet voor onnodige foutmeldingen, vastlopers of verdwalen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

5 vragen over LEEF en de implementatie

Gemeente Brummen

“Ondanks de vele wisselingen in onze organisatie wisten we precies wat er moest gebeuren, door het solide plan van aanpak dat Stadsbeheer schreef voor het implementatietraject.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Steenwijkerlands top 3 bij LEEF

Gemeente Steenwijkerland

“Onze collega’s ervaren LEEF als gebruiksvriendelijk en efficiënt. Van andere collega’s komt geregeld de vraag of ze ook met LEEF kunnen werken. Bijvoorbeeld de jurist die bepaalde informatie uit een dossier nodig heeft. Het is mooi om te zien dat ook andere gebruikers graag met LEEF willen werken! Dat bevordert de samenwerking alleen maar.”

Benieuwd naar het hele verhaal?