ILT kiest voor LEEF

De ILT verleent namens de minister van Infrastructuur en Milieu Wabo-vergunningen aan circa 140 inrichtingen van het ministerie van Defensie en enkele andere bijzondere inrichtingen zoals TNO en de vuurwerkopslag in Ulicoten. Deze taak is per 1 januari 2016 van de DCMR overgenomen.

Eind 2016 is besloten om een aanbesteding uit te schrijven voor vergunningverlening Wabo Defensie – Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De gevraagde oplossing dient het proces Wabo Defensie vergunningverlening van de ILT te ondersteunen. Hierbij kiest de ILT voor een standaardoplossing. Aan het woord is Gerard Majoor, coördinator van het Team Wabo-vergunningverlening Defensie bij ILT Afdeling Vergunningen Afval, Industrie en Bedrijven: “De aanleiding voor de aanbesteding was het ontbreken binnen de ILT van een systeem voor de Wabo-vergunningverlening. Het Wabo-proces omvat erg veel stappen en vereist daarom een goed systeem om dit te begeleiden. Vanwege het algemeen belang van de Staat gelden voor procedures van het Ministerie van Defensie allerlei uitzonderingen in het proces. Vanwege de grote kans op procedurefouten vond de ILT het onwenselijk om nog langer gebruik te maken van handmatige systemen en te afhankelijk te zijn van de kennis van individuele medewerkers.”

Praktijkcase ILT

Intensief proces

Na een zorgvuldig aanbestedingsproces koos ILT voor Stadsbeheer, vanwege de gunstige prijs/kwaliteit verhouding. Bovendien is de VTH-applicatie LEEF flexibel in te richten. Majoor vertelt dat de implementatie een intensief proces was. “De inrichting liep gezamenlijk op met de procesontwikkeling binnen de ILT. Groot voordeel is dat systeem en proces daardoor nu goed op elkaar aansluiten. Een nadeel was dat van het uitvoerende team veel inzet gevraagd wordt. De implementatie heeft daardoor wat langer geduurd dan vooraf was ingeschat. Desondanks heeft het proces van aanbesteding tot implementatie slechts enkele maanden geduurd.”

Uitbreiding LEEF

De flexibiliteit en werking van het systeem hebben ertoe geleid dat de ILT ook het verlenen van andere vergunningen met LEEF wil ondersteunen. “LEEF zal bijvoorbeeld worden toegepast voor het proces van het verlenen van vergunningen voor export van afvalstoffen”, vertelt Majoor.

Bart Prinsen, manager Producten bij Stadsbeheer, vertelt dat LEEF zich richt op gemeenten, omgevingsdiensten en overheidsdiensten. “LEEF ondersteunt vergunningaanvragen, toezicht en handhaving op digitale wijze. De laatste jaren krijgen gemeenten steeds meer taken die zij veelal moeten uitvoeren met minder middelen. Daarnaast verwacht de burger dat de gemeente sneller en adequater reageert binnen de genoemde aandachtsgebieden. En LEEF ís snel. Bij de ontwikkeling is gebruikgemaakt van moderne technieken. Het is web-based, dus altijd toegankelijk. Het programma heeft een moderne ‘look and feel’, wat het uitermate gebruiksvriendelijk maakt.”

Wat LEEFt er in jouw VTH-proces?

Een helder beeld van het VTH-proces in jouw organisatie met inzicht in de aandachtspunten, uitdagingen en
mogelijke verbeteringen om het te optimaliseren: dat heb je in handen na de gratis scan ‘Weet wat er LEEFt’.