Disclaimer

Bij de samenstelling van de inhoud van deze internetsite, is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet geheel correct is, op een persoonlijke mening berust of dat deze na verloop van tijd veroudert. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden zonder enige waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel, of anderszins.

Met de toegang tot en het gebruik van de website stemt u als gebruiker in met de volgende voorwaarden:

  • Stadsbeheer BV zal zich inspannen om de op deze site verstrekte informatie steeds zo juist en volledig mogelijk te laten zijn. Stadsbeheer BV kan echter niet garanderen dat de aard en inhoud van de informatie juist is.
  • Stadsbeheer BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van de website en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van deze site en de op de site verstrekte informatie.
  • Stadsbeheer BV kan het continu en foutloos functioneren van deze site niet garanderen.
  • Stadsbeheer BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van de toegang tot en het gebruik van deze site.
  • Stadsbeheer BV heeft de op deze site opgenomen verwijzingen naar andere websites (hyperlinks) en andere informatiebronnen slechts als informatie voor de gebruiker van haar website opgenomen.
  • Stadsbeheer BV kan niet garanderen dat de inhoud van de betreffende informatiebron, de in die informatiebron gedane aanbiedingen of andere in de betreffende informatiebron vermelde zaken juist zijn.
  • Stadsbeheer BV is dan ook niet aansprakelijk voor schade die de bezoeker van deze site en/of derden lijden als gevolg van het gebruik van de bedoelde hyperlinks en andere informatiebronnen.

Copyright

Op alle pagina’s binnen de website berust een copyright van Stadsbeheer BV. Teksten en afbeeldingen en codes, mogen niet worden gebruikt, zonder voorafgaande toestemming van de rechthebbende.