ISO 27001 en ISO 9001

De eisen van jou als klant met betrekking tot kwaliteit, beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid staan bij ons hoog in het vaandel. Dit maken wij sinds maart 2019 aantoonbaar met de ISO 27001 en 9001 certificering.

“Voor onze klanten is het van belang dat er integer en veilig wordt omgegaan met data. Om die zekerheid te garanderen voeren wij continu beleid voor het blijven verbeteren van technologie en processen met betrekking tot onze organisatie én informatiebeveiliging. Doordat Stadsbeheer ISO 27001 is gecertificeerd tonen wij aan dat wij op een zorgvuldige en veilige wijze omgaan met informatie van zowel onze eigen organisatie als die van jouw organisatie, volgens de internationale standaarden.”- Stephan Stempher, Algemeen directeur.

“Met het behalen van het ISO 9001 certificaat bevestigen wij dat wij de klant centraal stellen. Wij hebben regelmatig contact met jou als klant op verschillende niveaus, organiseren klantendagen en voeren klantfeedbackgesprekken . Zo brengen we jouw tevredenheid, onze dienstverlening en LEEF naar een hoger niveau én ondersteunen wij in het VTH-proces.”–  aldus Mylène Joosten, Productspecialist Wetgeving, Kwaliteit en Informatiebeveiliging.

Mylène en Stephan nemen ISO- certificaten in ontvangst
Continue verbetering en professionalisering

Tijdens de implementatie van de ISO 27001- en de ISO 9001 zijn onze interne bedrijfsprocessen meer gestroomlijnd, is procesmatig werken versoepeld en zijn risico’s aanzienlijk verminderd. Continue verbetering en verdere professionalisering van Stadsbeheer realiseren wij door te werken volgens de Plan-Do-Check-Act-cylcus , waarbij het beoordelen en eventueel bijstellen structureel en op een regelmatige basis plaatsvindt Daarnaast koppelen wij onze bedrijfsdoelstellingen aan onze kernwaarden, zodat wij echt doen wat wij beloven.

Je weet bij Stadsbeheer zeker dat wij voldoen aan de wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en kwaliteitseisen; dát is met een gerust hart samenwerken aan een optimaal VTH-proces.