Onze visie op de Omgevingswet

Een goede balans tussen het benutten én tegelijkertijd het beschermen van de fysieke leefomgeving. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. De nieuwe wet vervangt vanaf 2022 een groot aantal andere wetten en zorgt voor overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Dit betekent ook: meer ketensamenwerking en andere werkprocessen. Goede digitale ondersteuning is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bijvoorbeeld met VTH-software die aansluit bij de Omgevingswet.

Impact van veranderende werkprocessen

De Omgevingswet vraagt dus om vernieuwing en verandering: óók als het gaat om jouw vergunningenprocessen. Deze worden minder generiek en vragen meer om maatwerk. Onder andere door de grotere bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste flexibiliteit. Ons advies: stem de organisatie en de werkprocessen op tijd af op de Omgevingswet. Met LEEF helpen we je daarbij: wat standaard afgehandeld kan worden, kunnen we automatisch voor je inrichten in LEEF. Dat scheelt tijd, zodat jij je kunt focussen op de zaken die om maatwerk vragen.

Wat betekent de Omgevingswet concreet voor het VTH-domein?

Welke stappen moet jouw organisatie nemen? En waar kun je het beste beginnen?
Lees het in onze whitepaper (inclusief checklist 2021-2022).

Aansluiting op het DSO Omgevingswet

Een essentieel onderdeel van de Omgevingswet is het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Het DSO kent één online verzamelpunt waar alle digitale informatie over de fysieke leefomgeving samenkomt. In het voorjaar van 2020 hebben wij mee gedaan aan de praktijkproef digitaal stelsel. Want om te kunnen koppelen met het nieuwe loket, moet onze applicatie LEEF aan een aantal standaarden voldoen. Met de praktijkproef hebben wij aangetoond dat onze applicatie voldoet aan de eisen om aan te sluiten op het DSO-LV. Ook geeft het helderheid over wat in ieder geval klaar moet zijn op 1 juli 2022. Want de basis van het DSO moet dan staan: om te kunnen werken naar zowel de letter als de geest van de Omgevingswet. Vanaf 2022 zijn nog zeker een aantal jaren nodig om de bedoeling en het gedachtengoed van de wet goed in praktijk te brengen en het DSO door te ontwikkelen.

Aandacht voor de hybride fase

Vanaf 1 juli 2022 komen er aanvragen binnen die je afhandelt volgens de Omgevingswet. Maar in het begin heb je ook nog lopende WABO-aanvragen in behandeling. Dit zien wij als een hybride fase. Hoe ziet het werk eruit in deze fase? Wij hebben ervoor gezorgd dat je in LEEF de werkprocessen bij beide soort aanvragen kunt afhandelen. Je kiest gewoon het werkproces dat bij de aanvraag hoort. Handig, want daarmee werk je efficiënt en gemakkelijk binnen één applicatie en hoef je niet te wisselen tussen applicaties.

Wij zijn er klaar voor!

Met de ‘Standaard Aanvragen en Melden (STAM)’ zorgen we ervoor dat je met LEEF verzekerd bent van het ontvangen van het STAM-bericht (opvolger van OLO), de inhoud van de vraagbomen en de bijlagen.

Maak tijd om jouw VTH-applicatie te testen

Zorg dat je voldoende tijd hebt om de nieuwe werkprocessen te testen als de VTH-applicatie die je gebruikt voor de Omgevingswet klaar is. Dan is er voldoende tijd om eventuele problemen op te lossen. Maar ja, iedereen zit tot aan zijn oren in het werk. Projecten waar je aan deelneemt, andere voorbereidingen op de Omgevingswet. En dan gaat het alledaagse werk ook nog gewoon door. Natuurlijk is testen is belangrijk. Maar hoe dan?

Wij helpen je graag op weg! We hebben een kaartenset ontwikkeld met een aantal scenario’s die je gratis kunt aanvragen. Hiermee kun jij de VTH-applicatie binnen jouw gemeente uitgebreid testen.

Voorbeelden van scenario's

 • Initiatiefnemer vraagt om advies


  De plannen van meneer Pieterse wijken af van het bestemmingsplan. Daarom dient hij via het Omgevingsloket een ‘omgevingsoverleg’ in. Jij nodigt hem uit voor een vooroverleg.

 • Initiatiefnemer doet een melding


  Bedrijf BOUWPLAN heeft een nieuw kantoorpand dat binnenkort geopend kan worden. Het bedrijf doet nu een melding brandveiligheid via het Omgevingsloket.

 • Samenwerken met ketenpartners


  Dit scenario biedt een verdieping op andere scenario’s waarbij ketenpartners een rol spelen. De samenwerkingsvoorziening van het DSO maakt het mogelijk om onderling berichten en documenten uit te wisselen.

 • Evenement zonder adres


  De buurtvereniging wil graag een gezellige buurt barbecue organiseren op een stukje groen en een gedeelte van de straat. Een bewoner doet namens de buurtvereniging een aanvraag.

Ook testen of jouw VTH-applicatie er klaar voor is?


Vraag nu de gratis kaartenset aan!

LEEF je uit

Met zeven scenario's

Vragen over de impact op jouw VTH-proces?

Neem contact met mij op. Ik ga graag met je in gesprek!

Bel of mail gerust: 06 29 52 69 85 of bprinsen@stadsbeheer.com


Bart Prinsen

Manager producten