Ontdek met de checklist of jouw

VTH-applicatie klaar is voor de Omgevingswet

Is jouw VTH-applicatie

klaar voor de Omgevingswet?

Om aan te sluiten op het DSO-LV en te voldoen aan de Omgevingswet is het noodzakelijk om de juiste software in huis te hebben. Om makkelijk te controleren of jouw VTH-applicatie voldoet aan de eisen van Omgevingswet, of dat het tijd is om over te stappen, hebben we een checklist voor je gemaakt, op basis van de informatie van ‘VNG handreiking verwerving Omgevingswet software’.