FUMO

Gemeente Heerenveen dankzij pilot nu inzage in lopende zaken FUMO

Begin dit jaar is Omgevingsdienst FUMO een pilot gestart waarbij gemeente Heerenveen inzicht heeft in de lopende zaken. De pilot is tot stand gekomen in samenwerking met softwarebedrijf Stadsbeheer.

Gemeenschappelijke regeling

De Fryske Utfieringstsjinst Miljeu en Omjouwing (FUMO) is de Omgevingsdienst van Fryslân. De FUMO voert voor de Friese gemeenten, de provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving uit op het gebied van natuur en milieu. Hoewel de opdrachtgevers eindverantwoordelijk zijn, ligt de uitvoering van deze taken volledig bij de FUMO. De FUMO staat in nauw contact met haar partners, maar de mogelijkheid voor hen om mee te kijken met lopende zaken is er (nog) niet. Gemeenten hebben die behoefte wel, want direct inzicht in de actuele stand van zaken maakt het voor hen eenvoudiger om interne en externe vragen snel te beantwoorden. Daarom is de FUMO in samenwerking met gemeente Heerenveen en softwarebedrijf Stadsbeheer een pilot gestart.

Meekijken met lopende zaken

Met de pilot kan gemeente Heerenveen meekijken in het zaaksysteem (LEEF) van de FUMO. Van de lopende zaken zijn onder andere het zaaknummer, het zaaktype, de datum van aanvraag, de behandelaar, de locatie, het bedrijf en de status te zien. Ook is er een korte omschrijving toegevoegd. Het betreft hierbij uitsluitend zaken die vallen onder het bevoegde gezag van de gemeente Heerenveen. Lopende zaken bij andere opdrachtgevers zijn niet inzichtelijk. Ook is er geen inhoudelijke informatie zichtbaar.

“We kunnen alles zelf volgen en hierdoor ook beter en sneller interne en externe vragen beantwoorden”

Geen controlefunctie

Dankzij de pilot heeft gemeente Heerenveen meer zicht op wat de FUMO voor hen doet. Zij weten nu te allen tijde wat er speelt binnen de gemeente op het gebied van omgevingstaken en wat de actuele stand van zaken is. “Het meekijken in de lopende zaken is niet bedoeld als controlefunctie, maar om ons werk gemakkelijker te maken. We hoeven voor informatie nu geen contact meer met de FUMO op te nemen. We kunnen alles zelf volgen en hierdoor ook beter en sneller interne en externe vragen beantwoorden”, aldus Maaike de Vries, juridisch beleidsmedewerker handhaving/coördinator FUMO bij de gemeente Heerenveen.

Ook de FUMO ervaart de voordelen van de pilot. “Meer inzicht in onze lopende zaken zorgt voor een snellere en efficiëntere onderlinge communicatie. Bovendien geeft het opdrachtgevers meer inzicht in wat de FUMO zoal voor hen doet, wat de relatie verder versterkt.”, aldus Richard Sleiver, functioneel beheerder bij de FUMO.

Mogelijke uitbreiding

Bij succes gaat de FUMO samen met Stadsbeheer kijken naar mogelijkheden voor het uitbreiden van de pilot, zoals het (deels) inzichtelijk maken van inhoudelijke informatie en documenten. Ook wordt de pilot mogelijk aangeboden aan andere opdrachtgevers van de FUMO.

Onze klanten over LEEF

Nieuwe applicatie bij een nieuwe taak

Inspectie Leefomgeving & Transport

“In het begin hadden we nog helemaal geen systeem voor de vergunningverlening. Een aantal van mijn collega’s hadden veel kennis in huis. En handmatig kwamen we een heel eind. Maar dat is natuurlijk enorm foutgevoelig. We moesten er niet aan denken dat we door procedurefouten in de problemen zouden komen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

LEEF als nieuwere versie

Gemeente Hardenberg

“LEEF is snel te leren voor zowel junior als meer senior gebruikers. Ook is het makkelijk in gebruik: minder schermen geeft een rustiger beeld en verkeerd klikken zorgt niet voor onnodige foutmeldingen, vastlopers of verdwalen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Steenwijkerlands top 3 bij LEEF

Gemeente Steenwijkerland

“Onze collega’s ervaren LEEF als gebruiksvriendelijk en efficiënt. Van andere collega’s komt geregeld de vraag of ze ook met LEEF kunnen werken. Bijvoorbeeld de jurist die bepaalde informatie uit een dossier nodig heeft. Het is mooi om te zien dat ook andere gebruikers graag met LEEF willen werken! Dat bevordert de samenwerking alleen maar.”

Benieuwd naar het hele verhaal?