Alles voor een optimaal VTH-proces

De zoveelste vergunningaanvraag komt binnen. Je moet aan allerlei acties denken. Documenten goed opslaan, acties bij ketenpartners uitzetten. Alles bijwerken in het VTH-systeem. O ja, nog een mail versturen met foto’s van de controle. Je zet niet alleen jouw expertise in, maar ook moet je alle stappen uit het proces goed volgen. En dan moet je ook nog eens andere regels en processen gebruiken als de Omgevingswet straks in werking treedt. Kan dat allemaal niet wat efficiënter en makkelijker?

Ja, dat kan zeker. Met onze VTH-applicatie LEEF. Moderne en intuïtieve VTH-software die aansluit bij jouw dagelijkse werkpraktijk. Niet onze VTH-applicatie is leidend, maar de afspraken en werkprocessen in jouw organisatie. Waar is in het dagelijks werk behoefte aan? Welke handelingen kunnen bijvoorbeeld automatisch? Met LEEF maken we het je écht makkelijker! Zodat jij je kunt richten op de inhoud en je je geen zorgen hoeft te maken over termijnbewaking en een soepel proces.

Waarom LEEF?

 • Intuïtief te gebruiken


  De opmaak en indeling van LEEF zijn modern. Gebruikers kunnen makkelijk aan de slag. Ook zonder uitgebreide opleiding.

 • Maximale ondersteuning


  De inrichting van LEEF is flexibel en helemaal op maat. Zo sluit LEEF optimaal aan bij de afspraken en werkprocessen in jouw organisatie. Werkvoorraad en termijnbewaking zijn overzichtelijk weer te geven.

 • Optimaal gebruiksgemak


  Wat automatisch kan, regelen we automatisch in de workflows. Dat betekent minder onnodige handmatige acties. Én je krijgt alleen informatie te zien die voor jouw rol relevant is.

 • Rapportages en overzichten op maat


  Alle gegevens in LEEF zijn weer te geven in een overzicht of op te nemen in een rapportage. De vraag is: wat heb jij nodig? Op basis daarvan zetten we een aantal standaarden klaar.

 • Toekomstbestendig


  Omgevingswet? Andere manier van werken? Meer samenwerken met ketenpartners? Geen probleem, want LEEF is er klaar voor.

Onze klanten over LEEF

5 vragen over LEEF en de implementatie

Gemeente Brummen

“Ondanks de vele wisselingen in onze organisatie wisten we precies wat er moest gebeuren, door het solide plan van aanpak dat Stadsbeheer schreef voor het implementatietraject.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

LEEF als nieuwere versie

Gemeente Hardenberg

“LEEF is snel te leren voor zowel junior als meer senior gebruikers. Ook is het makkelijk in gebruik: minder schermen geeft een rustiger beeld en verkeerd klikken zorgt niet voor onnodige foutmeldingen, vastlopers of verdwalen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Steenwijkerlands top 3 bij LEEF

Gemeente Steenwijkerland

“Onze collega’s ervaren LEEF als gebruiksvriendelijk en efficiënt. Van andere collega’s komt geregeld de vraag of ze ook met LEEF kunnen werken. Bijvoorbeeld de jurist die bepaalde informatie uit een dossier nodig heeft. Het is mooi om te zien dat ook andere gebruikers graag met LEEF willen werken! Dat bevordert de samenwerking alleen maar.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Nieuwe applicatie bij een nieuwe taak

Inspectie Leefomgeving & Transport

“In het begin hadden we nog helemaal geen systeem voor de vergunningverlening. Een aantal van mijn collega’s hadden veel kennis in huis. En handmatig kwamen we een heel eind. Maar dat is natuurlijk enorm foutgevoelig. We moesten er niet aan denken dat we door procedurefouten in de problemen zouden komen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Onze visie op de Omgevingswet

Een goede balans tussen het benutten én tegelijkertijd beschermen van de fysieke leefomgeving. Dat is waar de Omgevingswet voor staat. De nieuwe wet vervangt vanaf 2022 een groot aantal andere wetten en zorgt voor overzichtelijke regels, een samenhangende benadering van de leefomgeving, ruimte voor lokaal maatwerk en betere en snellere besluitvorming. Dit betekent ook: meer ketensamenwerking en andere werkprocessen. Goede digitale ondersteuning is daarbij een belangrijke voorwaarde. Bijvoorbeeld met VTH-software die aansluit bij de Omgevingswet.

Impact van veranderende werkprocessen

De Omgevingswet vraagt dus om vernieuwing en verandering: óók als het gaat om jouw vergunningenprocessen. Deze worden minder generiek en vragen meer om maatwerk. Onder andere door de grotere bestuurlijke afwegingsruimte en de gewenste flexibiliteit. Ons advies: stem de organisatie en de werkprocessen op tijd af op de Omgevingswet. Met LEEF helpen we je daarbij: wat standaard afgehandeld kan worden, kunnen we automatisch voor je inrichten in LEEF. Dat scheelt tijd, zodat jij je kunt focussen op de zaken die om maatwerk vragen.