FUMO

FUMO 5 jaar live met LEEF

Op 8 mei hadden we wat te vieren. Het was toen namelijk vijf jaar geleden dat de FUMO met 125 gebruikers live ging in LEEF. Dat was extra bijzonder, want de Friese omgevingsdienst was de allereerste organisatie die met LEEF ging werken. Een eerste livegang met LEEF was voor Stadsbeheer ook best spannend. De inrichting van het programma voor de FUMO was een ingewikkeld en arbeidsintensief proces, wat niet altijd vlekkeloos verliep. Toch blikken we terug op vijf bijzondere jaren van samenwerking. We nemen je graag mee langs een aantal van onze hoogtepunten.

Europese aanbesteding

Het begon allemaal in 2016. Het zaaksysteem waar de FUMO mee werkte voldeed niet meer aan de eisen. En dus was het tijd voor een nieuw systeem. De FUMO stelde hoge eisen aan een nieuw zaaksysteem en na een Europese aanbesteding kwam Stadsbeheer als winnaar uit de bus.

BRIKS-taken, bodemsaneringen en andere provinciale zaken

In 2018 en 2019 werden de BRIKS-taken (Bouw, Reclame, Inrit, Kap en Sloop) geoptimaliseerd zodat de FUMO hier in LEEF beter mee kon werken. Ook werden bodemsaneringen en andere provinciale taken toegevoegd in LEEF.

In deze periode zijn ook de mandaatafspraken, die de FUMO heeft met haar opdrachtgevers, toegevoegd in LEEF. Zo beschikt de gebruiker over de juiste informatie bij het behandelen van een zaak. LEEF toont dit op een gebruiksvriendelijke manier op de zaakpagina, inclusief een link naar een intranetpagina van de FUMO met meer informatie en uitleg.

Routekaart LEEF

Nadat de FUMO een aantal jaren met LEEF werkte, was het tijd voor een herinrichting. In 2021 startte daarom het verbeterprogramma Routekaart LEEF. We beschouwen dit project als de rode draad van alle veranderingen in LEEF. Belangrijke doelen voor Routekaart LEEF zijn onder andere een herinrichting voor de nieuwe financieringssystematiek. Deze is ingegaan op 1 januari 2022, het moment waarop er een nieuwe PDC (producten- en dienstencatalogus) ingevoerd werd. Momenteel werken we hard aan het uniform inrichten van de processen, waarbij we ook de bestaande processen evalueren.

Om collega’s klaar te stomen voor het nieuwe LEEF, gaf de FUMO eind 2021 trainingen. Het doel van deze trainingen was om collega’s te informeren over de veranderingen en zowel nieuwe als oude collega’s een opfriscursus te geven.

Voor de komende jaren staan er nog mooie ontwikkelingen op de planning waaronder datagedreven werken

Pilot gemeente Heerenveen

Ook zijn de FUMO en Stadsbeheer in samenwerking met gemeente Heerenveen (één van de opdrachtgevers van de FUMO) een pilot gestart, waarbij de gemeente kan meekijken met lopende zaken. Gemeente Heerenveen heeft hierdoor direct toegang tot actuele informatie en kan gemakkelijker interne en externe vragen beantwoorden. Een mooi voorbeeld van wat samenwerking tot stand kan brengen. Hier schreven we eerder al een artikel over.

Actuele en toekomstige ontwikkelingen

Een actuele ontwikkeling is de inrichtingenmodule. Hiermee koppelen we alle inrichtingen (bedrijven) die de FUMO heeft vastgesteld in Friesland aan LEEF. Zo kunnen we afscheid nemen van de bedrijvenlijst op papier/in Excel en ontstaat er een register waarin allerlei gegevens over deze inrichtingen centraal zijn vastgelegd. Dit is een mooie ontwikkeling waar de FUMO-medewerkers straks veel tijd mee besparen.

De Omgevingswet komt steeds dichterbij en dat zorgt ook voor de nodige veranderingen binnen LEEF. We sluiten LEEF aan op het DSO (Digitaal Stelstel Omgevingswet) en de Samenwerkingsomgeving (SWF). Daarnaast kent de Omgevingswet nieuwe zaaktypen die worden ingericht in LEEF. Tot slot richten we workflows in LEEF in, zodat de eindgebruikers optimaal worden ondersteund.

Voor de komende jaren staan er nog mooie ontwikkelingen op de planning, waaronder datagedreven werken, Common Ground (informatiekundige visie) en uiteraard de doorontwikkeling van alles wat de Omgevingswet ons gaat brengen.

Trots

Stadsbeheer is trots op de samenwerking met de FUMO en hoopt deze nog jaren voort te zetten. Wij kijken ernaar uit om gezamenlijk de VTH-processen en het gebruik van LEEF verder te optimaliseren.

Onze klanten over LEEF

Nieuwe applicatie bij een nieuwe taak

Inspectie Leefomgeving & Transport

“In het begin hadden we nog helemaal geen systeem voor de vergunningverlening. Een aantal van mijn collega’s hadden veel kennis in huis. En handmatig kwamen we een heel eind. Maar dat is natuurlijk enorm foutgevoelig. We moesten er niet aan denken dat we door procedurefouten in de problemen zouden komen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

LEEF als nieuwere versie

Gemeente Hardenberg

“LEEF is snel te leren voor zowel junior als meer senior gebruikers. Ook is het makkelijk in gebruik: minder schermen geeft een rustiger beeld en verkeerd klikken zorgt niet voor onnodige foutmeldingen, vastlopers of verdwalen.”

Benieuwd naar het hele verhaal?

Steenwijkerlands top 3 bij LEEF

Gemeente Steenwijkerland

“Onze collega’s ervaren LEEF als gebruiksvriendelijk en efficiënt. Van andere collega’s komt geregeld de vraag of ze ook met LEEF kunnen werken. Bijvoorbeeld de jurist die bepaalde informatie uit een dossier nodig heeft. Het is mooi om te zien dat ook andere gebruikers graag met LEEF willen werken! Dat bevordert de samenwerking alleen maar.”

Benieuwd naar het hele verhaal?